Ett urval på jobb vi utfört.

Finplanering


En väldigt fin finplanering vi gjort, allt är gjort i Hyr & Marks regi.

Attefallsgrund


En av de attefallsgrunder vi gjort, här så grävde vi ut för grund,

kopplade på avlopp på kommunensledning och vatten in från huvudbyggnad.

Bergsprängning


Bergsprängning för hus ute på Asperö med mycket begränsad plats och tillgänglighet.

Markarbete för husgrund


En av de markarbetena för husgrunder som vi utfört, här har vi schaktat ur ,dragit

in kommunalt avlopp och vatten, gjort en utfyllnad med krossmaterial under grunden

för att höja grunden och planerat upp schaktad jord runt grunden.

Dagvattensystem med fördröjningsmagasing av stenkista.

Lekplats


En väldigt fin lekplats vi gjort på Tjörn i sammarbete med Tress, väldigt roligt jobb att utföra.